<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=309609029588200&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blog

Look here for inspirational, cost saving, and money making updates!

square-icon Feature Post

Gevraagd naar de kostenbesparingseffecten van geïntegreerd plannen, dispatchen, uitvoeren en administreren hebben we erg de neiging vooral de directe kosten in ogenschouw te nemen. Dat is onjuist, een geïntegreerde oplossing voor alle processen binnen de installatie of aanverwante sector kun je heel simpel omschrijven als het realiseren van transparantie als gevolg van naadloze communicatie.

Kijk je naar het fenomeen faalkosten waarvoor brancheafhankelijk percentages tussen 8 en 15% van de totale omzet worden gehanteerd, dan wordt duidelijk dat er een direct besparingspotentieel ligt ter hoogte van deze percentages.

Hoe ontstaat faalkostenreductie?

De begrote inzettijd (de voorcalculatie) ligt vast en wordt gehanteerd als limiet in de planning. Kortom, het kan niet meer zo zijn dat er meer tijd voor een opdracht wordt ingepland dan er was gebudgetteerd. Reden: voorcalculatie en planning zijn nauw met elkaar verbonden. Plan je meer dan begroot dan is dat direct bekend bij de projectverantwoordelijke die hierop ingrijpt en voorkomt dat de geplande uren worden ingezet. De eerste besparing is gerealiseerd.

Vervolgens wordt conform de planning uitgevoerd. Door de planning op te delen in activiteiten kunnen we per activiteit bewaken of de uitvoeringstijd overeenkomt met de geplande tijd. Wordt de geplande tijd overschreden, dan wordt het vervolgeffect daarvan doorgerekend over de totale projectplanning (extrapolatie). Deze eerste overschrijding van de planning wordt conform voorspellend doorgerekend naar de te verwachten oplevertijd van het project. De projectleider is tijdig op de hoogte van vertraging, kan deze vertraging voorkomen of deze vertraging vertalen naar benodigde extra inkomsten. De tweede besparing is gerealiseerd.

Tijdens de uitvoering wordt voortdurend geadministreerd, geheel automatisch en zonder enige bemoeienis van de uitvoerende medewerker. De per opdracht, project, en medewerker vastgelegde informatie wordt centraal en geautomatiseerd verwerkt. Dit gebeurt continue, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Er ontstaan geen piekbelastingen in de administratie en door de integrale aanpak zijn verwerkte data ook direct beschikbaar voor alle vervolgprocessen als facturatie, nacalculatie, verloning en vergoeding. De derde besparing is gerealiseerd.

Faalkostenreductie: betrouwbare data als sleutel

Gaat het om faalkostenreductie, dan zijn organisaties gebaat bij betrouwbare data. Dit geldt met name voor organisaties met mobiele werkers. Die werken vaak niet op één, maar op meerdere plekken, aan meerdere projecten. Onze oplossingen maken de werkzaamheden van mobiele werkers volledig inzichtelijk. Ze zijn niet langer gebonden aan één plaats en hun uren worden altijd correct verrekend, gefactureerd en gesalarieerd.

Al meer dan 15 jaar verbetert ITmobile organisaties met geavanceerde softwaresystemen voor mobiele medewerkers. Door 100% betrouwbare, feitelijke data te verschaffen maakt ITmobile organisaties transparanter en efficiënter. We onderscheiden ons door oplossingen te leveren die klantspecifiek worden ingericht en makkelijk te gebruiken zijn.

Voelt u zich aangesproken? Zo ja, waar ligt u wakker van? Spookt het begrip ‘faalkosten’ vaak door uw hoofd? Onderschrijft u de voordelen van een centraal en toegankelijk systeem? Neem dan contact op met ITmobile en download gelijk ons e-book. Handig. Verhelderend.

  okt 05, 2016     Klaas